Bli medlem i vår förening
Årsavgiften, som bestämdes på Novemberträffen, är inte avskräckande, endast 60 kr för enskild eller 100 kr för hela familjen.
Du kan anmäla Dej till någon i styrelsen eller betala via bankgiro 5699-5004.
Glöm inte att uppge namn och adress på samtliga som du betalar in medlemsavgift för.
Du kan även skicka adressuppgifterna till oss via e-post: info@brukshistoriska.se
Som medlem får du varje år vårt programblad samt en liten skrift i samband med inbjudan till årsmöte
och du är självklart varmt välkommen på alla våra sammankomster!
     
Välkommen som medlem!
     
 
Bankgiro: 5699-5004
Medlemsavgift:
60 kr för enskild
100 kr för hela familjen
 
     
 
Senast uppdaterad 2018-04-21