Om föreningen

Senast uppdatead 2017-01-21

Långshyttans Brukshistoriska Förening bildades hösten 1983. Föreningen strävar efter att hålla järnets och bruksbefolkningens historia levande. Föreningen  äger den gamla Bengtsgården, byggd under slutet av 1700-talet, där socknens siste brukande bergsman Bengts Gustaf Jansson en gång bodde.

Detta är vår hembygdsgård där vi året om ofta anordnar utställningar och sammankomster. Här inryms även vår egen lilla butik BengtsBoa där vi säljer souvenirer och hemslöjd samt bistår turister med information för kommunens norra del. Här serverar vi även nybryggt kaffe med hembakt färskt bröd. Vårt senast större projekt har varit att bygga ett funktionellt och godkänt kök (år 2007) för denna populära verksamhet. Vi har även investerat i ett nytt fläktsystem (år 2009) i huset för att kunna få fortsätta att servera kaffe och hembakt.


Föreningen äger dessutom Mulltimmerhyttan, som bergsmännen uppförde under första hälften av 1700-talet och brukade fram till 1861 då den nya hyttan togs i drift. Förutom att hyttan inrymmer ett industrimuseum med den åtta meter höga hyttpipan intakt kan vi även visa gamla maskiner från järnbruket samt även ett ånglok från vår lilla järnväg.

Dessutom finns "Svettrummet", en stor unik och charmig samlingssal uppe på översta våningen, lätt åtkomligt även för rullstolsbundna via den återuppbyggda gamla hyttbron.Föreningen ger årligen sedan 1985 vid jultiden ut skriften "Husby-Rocken" med krönikor och notiser över vad som hänt i socknen under året samt även historiskt intressanta artiklar.

I Modellkammaren, den grönglänsande slaggstensbyggnaden invid Brukshotellet, förvaltade föreningen en vacker och stor samling med museiföremål, speciellt ett flertal rörliga och instruktiva modeller. Under hösten 2016 lämnade alla dessa föremål modellkammaren och finns nu instuvade i ett förråd i väntan på ny plats.

Ett annat populärt besöksmål har blivit "Hyttsmedjan" som föreningen ställde i ordning under hösten 2000. En dubbelhärd tillverkades och funktionella verktyg skaffades fram, även en fjäderhammare. Här bedrivs kurser i smide (i samarbete med NBV) och det tillverkas även alster till försäljning liksom även efter beställning.

Smedjans öppettider för allmänheten syns i vårt program.

Om du är nyfiken på att smida se mer information under smejdan i menyn.


Som synes har föreningen väldigt mycket att bestyra, vilket förstås görs helt ideellt och dessutom med glädje. Du som är intresserad av Långshyttan och dess historia är mycket välkommen att bli medlem, aktiv eller passiv stödjande är lika angeläget. Årsavgiften är inte avskräckande, endast 60:- för enskild eller 100:- för hela familjen. Du kan anmäla Dig till någon i styrelsen eller betala via bankgiro 5699-5004.

Det är förstås dessutom tillåtet att utöver avgiften även lämna ett litet bidrag till förenings verksamhet. 

   

   

För att kontakta föreningen kan Du besöka Bengtsgården på Storgatan 2 i Långshyttan,

tel 0225-613 14 eller maila oss på info@brukshistoriska.se

   


Styrelsen 2017:

ordförande Margareta Dahlberg 0225-606 82 

 

kassör Allan Mattsson 

 

ledamöterOve Brus, Mattias Sunesson och  Håkan Morelius

 

suppleanter IngaLill Bäckström, Marja Trädgårds och Anneli Moilanen

 Information:


Adress:

Långshyttans Brukshistoriska Förening

Storgatan 2

770 70 Långshyttan

Telefon 0225-613 14 (endast då vi har öppet)

 

BengtsBoa  Jan-Olof Carlsson & Monica Sivertsdotter Carlsson 0225-609 67 , 073- 94 57 301


E-post

info@brukshistoriska.se


Hemsida

http://www.brukshistoriska.se


Facebook-sida

https://www.facebook.com/brukshistoriska


Organisationsnummer

88 20 00-5430

 

Bankgiro för medlemsavgiftsinbetalning

5699-5004

 Om föreningen

Långshyttans Brukshistoriska Förening bildades hösten 1983. Föreningen strävar efter att hålla järnets och bruksbefolkningens historisa levande. Föreningen äger den gamla Bengtsgården, byggd under slutet av 1700-talet, där socknens siste brukande bergsman Bengts Gustaf Jansson en gång bodde. Detta är vår hembygdsgård där vi året om ofta anordnar sammankomster. Här ryms även vår egen lilla butik BengtsBoa där vi säljer souvenirer och hemslöjd samt bistår turister med information för kommunens norra del. Här serverar vi även nybryggt kaffe med hembakt bröd. 

Dessutom finns "Svettrummet", en stor unik och charmig samlingssal uppe på översta våningen, lätt åtkomligt även för rullstolsbundna via den återuppbyggda gamla hyttbron. 

Föreningen ger årligen sedan 1985 vid jultiden ut skriften "Husby-Rocken" med krönikor och notiser över vad som hänt i socknen under året samt även historiskt intressanta artiklar. 

Ett annat populärt besöksmål har blivit "Hyttsmedjan" som föreningen ställde i ordning under hösten 2000. En dubbelhärd tillverkades och funktionella verktyg skaffades fram, även en fjäderhammare. Här bedrivs kurser i smide (i samarbete med NBV) och det tillverkas även alster till försäljning liksom även efter beställning. 

Föreningen äger dessutom Mulltimmerhyttan, som bergsmännen uppförde under första hälften av 1700-talet och brukade fram till 1861 då den nya hyttan togs i drift. Förutom att hyttan inrymmer ett industrimuseum med den åtta meter höga hyttpipan intakt kn vi även visa gamla järnmaskiner från järnbruket samt även ett ånglok från vår lilla järnväg.

Som synes har föreningn väldigt mycket att bestyra, vilket förstås görs helt ideellt och dessutom med glädje. Du som är intresserad av Långshyttan och dess historia är mycket välkommen att bli medlemmen aktiv eller passiv stödjande är lika angeläget. Årsavgiften är inte avskräckande, endast 100:- för enskild eller 150:- för hela familjen. Du kan lätt betala in medlemsavgiften  till vårt bankgirp 5699-5004 . Glöm inte att ange vem/vilka du betalar medlemsavgiften för. 

Mer information om oss:

Hemsida: http.//www.brukshistoriska.se

Facebook-sida: http.//facebook.com/brukshistoriska

E-post: info@brukshistoriska.se

Adress: Långshyttans Brukshistoriska Förening 

Storgatan 2

776 72 Långshyttan 

Telefon: 070-750 83 76

Organisatonsnummer: 88 20 00 -5430

Bankgiro: 5699-5004